Yuva Mastermind 2019 • Note : The competition is for the people of Kerala : കേരളത്തിലുള്ളവർക്കായാണു മത്സരം

  യുവ മാസ്റ്റർമൈൻഡ്: പൊതുജനങ്ങൾക്കും മത്സരിക്കാം∙

  • നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുണ്ടോ?
  • കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര ലക്ഷത്തിന്റെ സമ്മാനങ്ങൾ
  • റജിസ്ട്രേഷൻ നവംബർ 5 വരെ.

  മലയാള മനോരമഐബിഎസ് യുവ മാസ്റ്റർമൈൻഡ് സീസൺ 10 മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കും അവസരം.

  നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരമാകുന്ന ആശയങ്ങളെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയോ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയോ സഹായത്തോടെ പ്രായോഗിക തലത്തിലെത്തിക്കുന്ന മികച്ച കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾക്കു കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമൽ ജ്യോതി കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് നൽകുന്ന അമൽ ജ്യോതി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

  കൃഷി, വീട്ടുജോലികൾ തുടങ്ങി നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതു വിഷയങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകാം ആശയങ്ങൾ.
  ഐടി രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ ഐബിഎസ് ആണ് യുവ മാസ്റ്റർമൈൻഡ് പ്രായോജകർ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമൽ ജ്യോതി കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്നു.

  ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 ലക്ഷം രൂപ
  രണ്ടാം സമ്മാനം: 30,000 രൂപ
  മൂന്നാം സമ്മാനം: 20,000 രൂപ

  ആർക്കെല്ലാം പങ്കെടുക്കാം?

  • കേരളത്തിലുള്ളവർക്കായാണു മത്സരം. പ്രായപരിധി, വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി തുടങ്ങിയ നിബന്ധനകളില്ല.

  • വ്യക്തികൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്കോ 5 പേരിൽ കൂടാത്ത സംഘമായോ പങ്കെടുക്കാം. സംഘമാണെങ്കിൽ സമ്മാനത്തുക അംഗങ്ങൾക്കു തുല്യമായി വീതിച്ചു നൽകും.

  അറിയാൻ, ഓർമിക്കാൻ∙

  • നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതോ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതോ ആയിരിക്കണം ആശയങ്ങൾ. നിലവിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതോ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതോ ആകണം.

  • റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ വിദഗ്ധ സമിതി പരിശോധിച്ചു തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഇവ 2020 ജനുവരി 17നു കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന ഫിനാലെയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നതാകണം.18നു ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിക്കും.

  റജിസ്ട്രേഷൻ‌ ഇങ്ങനെ

  • കണ്ടുപിടിത്തത്തെപ്പറ്റി ഒരു പേജിൽ കവിയാത്ത കുറിപ്പ്.

  • പേര്, പ്രായം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, തൊഴിൽ, വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തണം.

  • ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ തപാലിലോ ഇ–മെയിലിലോ അയയ്ക്കണം.

  വിലാസം: Yuva Mastermind, Amal Jyothi College of Engineering, Koovappally P.O., Kanjirappally, Kottayam - 686518.
  ഇ–മെയിൽ: mastermind@amaljyothi.ac.in
  ഫോൺ: 9746627877, 9495772354 (പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ).കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: www.manoramaonline.com/mastermind


Log in to reply
 

Recent Posts

 • B

  Python Method vs function

  Method is called by its name, but it is associated to an object (dependent).
  A method is implicitly passed the object on which it is invoked.
  It may or may not return any data.
  A method can operate on the data (instance variables) that is contained by the corresponding class
  Function is block of code that is also called by its name. (independent)
  The function can have different parameters or may not have any at all. If any data (parameters) are passed, they are passed explicitly.
  It may or may not return any data.
  Function does not deal with Class and its instance concept.

  read more
 • @Suhailjr But I think since it's not a plug and plug play system and it will laying on the PCB for the long term, it might be fine. for me, it's similar to the Intel Edison and the PICO-IMX7 System-on-Module

  dade502a-71f6-4da0-bd7d-0e9a0b602cb0-image.png

  a4b8898f-90d4-4a34-ba5d-81ab76fda904-image.png

  read more
 • @salmanfaris at last they update their design. T
  What you think on the updated connector. I felt like its more fragile and high chance for corottion issue due to humidity for long term use.

  read more
 • Built on the same 64-bit quad-core BCM2711 application processor as Raspberry Pi 4, Compute Module 4 delivers a step-change in performance over its predecessors: faster CPU cores, better multimedia, more interfacing capabilities, and, for the first time, a choice of RAM densities and a wireless connectivity option.

  3094f292-3301-4364-a444-d828f6e77ff8-image.png

  You can find detailed specs here,

  1.5GHz quad-core 64-bit ARM Cortex-A72 CPU VideoCore VI graphics, supporting OpenGL ES 3.x 4Kp60 hardware decode of H.265 (HEVC) video 1080p60 hardware decode, and 1080p30 hardware encode of H.264 (AVC) video Dual HDMI interfaces, at resolutions up to 4K Single-lane PCI Express 2.0 interface Dual MIPI DSI display, and dual MIPI CSI-2 camera interfaces 1GB, 2GB, 4GB or 8GB LPDDR4-3200 SDRAM Optional 8GB, 16GB or 32GB eMMC Flash storage Optional 2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11b/g/n/ac wireless LAN and Bluetooth 5.0 Gigabit Ethernet PHY with IEEE 1588 support 28 GPIO pins, with up to 6 × UART, 6 × I2C and 5 × SPI

  31354fad-6332-40e8-b324-53e0aa5dbace-image.png

  Compute Module 4 IO Board
  89a3b68b-bb74-4002-9c2b-d32c2e1450b3-image.png

  The IO board provides:

  Two full-size HDMI ports Gigabit Ethernet jack Two USB 2.0 ports MicroSD card socket (only for use with Lite, no-eMMC Compute Module 4 variants) PCI Express Gen 2 x1 socket HAT footprint with 40-pin GPIO connector and PoE header 12V input via barrel jack (supports up to 26V if PCIe unused) Camera and display FPC connectors Real-time clock with battery backup

  More details:
  https://www.raspberrypi.org/products/compute-module-4/?variant=raspberry-pi-cm4001000, https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-compute-module-4/

  read more
 • 28e1870e-33fe-4791-bc74-05c9d58098da-image.png

  Seeed is currently counting down for the 10 year anniversary of the debut of Grove 🎉. In the past 10 years, we have seen many wonderful projects created by Grove from our user and community. We want to invite you to join us to celebrate the 10 year anniversary of Grove 🤩.

  In the Grove 10 Years Celebration, we’d like to collect the stories of “Grove with You”, which we want to invite our users to share their stories they have with Grove products.

  => What project you’ve made out of Grove?
  => What is your favourite Grove?
  => which one was the first Grove you’ve purchased?

  Seeed encourages you to post and share photos, videos, stories of Grove in the Seeeed Forum, or any other platforms below that you’d like to use.

  The following ways to find us, and tag #grove10 to share the project with us!

  Twitter (@seeedstudio) Instagram (@seeedstudio) or simply email your project to grove10@seeed.cc

  Feel free to be creative in documenting your projects–we will be selecting top 10 most “Grovy” winning entries from the submissions, and the winners will receive a $100 Grove Surprise Pack 😋 as a special gift.

  Looking forward to seeing your projects! 🥳

  read more