Yuva Mastermind 2019 • Note : The competition is for the people of Kerala : കേരളത്തിലുള്ളവർക്കായാണു മത്സരം

  യുവ മാസ്റ്റർമൈൻഡ്: പൊതുജനങ്ങൾക്കും മത്സരിക്കാം∙

  • നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുണ്ടോ?
  • കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര ലക്ഷത്തിന്റെ സമ്മാനങ്ങൾ
  • റജിസ്ട്രേഷൻ നവംബർ 5 വരെ.

  മലയാള മനോരമഐബിഎസ് യുവ മാസ്റ്റർമൈൻഡ് സീസൺ 10 മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കും അവസരം.

  നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരമാകുന്ന ആശയങ്ങളെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയോ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയോ സഹായത്തോടെ പ്രായോഗിക തലത്തിലെത്തിക്കുന്ന മികച്ച കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾക്കു കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമൽ ജ്യോതി കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് നൽകുന്ന അമൽ ജ്യോതി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

  കൃഷി, വീട്ടുജോലികൾ തുടങ്ങി നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതു വിഷയങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകാം ആശയങ്ങൾ.
  ഐടി രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ ഐബിഎസ് ആണ് യുവ മാസ്റ്റർമൈൻഡ് പ്രായോജകർ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമൽ ജ്യോതി കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്നു.

  ഒന്നാം സമ്മാനം: 1 ലക്ഷം രൂപ
  രണ്ടാം സമ്മാനം: 30,000 രൂപ
  മൂന്നാം സമ്മാനം: 20,000 രൂപ

  ആർക്കെല്ലാം പങ്കെടുക്കാം?

  • കേരളത്തിലുള്ളവർക്കായാണു മത്സരം. പ്രായപരിധി, വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി തുടങ്ങിയ നിബന്ധനകളില്ല.

  • വ്യക്തികൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്കോ 5 പേരിൽ കൂടാത്ത സംഘമായോ പങ്കെടുക്കാം. സംഘമാണെങ്കിൽ സമ്മാനത്തുക അംഗങ്ങൾക്കു തുല്യമായി വീതിച്ചു നൽകും.

  അറിയാൻ, ഓർമിക്കാൻ∙

  • നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതോ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതോ ആയിരിക്കണം ആശയങ്ങൾ. നിലവിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതോ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതോ ആകണം.

  • റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ വിദഗ്ധ സമിതി പരിശോധിച്ചു തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഇവ 2020 ജനുവരി 17നു കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന ഫിനാലെയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നതാകണം.18നു ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിക്കും.

  റജിസ്ട്രേഷൻ‌ ഇങ്ങനെ

  • കണ്ടുപിടിത്തത്തെപ്പറ്റി ഒരു പേജിൽ കവിയാത്ത കുറിപ്പ്.

  • പേര്, പ്രായം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, തൊഴിൽ, വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തണം.

  • ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ തപാലിലോ ഇ–മെയിലിലോ അയയ്ക്കണം.

  വിലാസം: Yuva Mastermind, Amal Jyothi College of Engineering, Koovappally P.O., Kanjirappally, Kottayam - 686518.
  ഇ–മെയിൽ: mastermind@amaljyothi.ac.in
  ഫോൺ: 9746627877, 9495772354 (പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ).കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: www.manoramaonline.com/mastermind


Log in to reply
 

Recent Posts

 • What are objects?

  Jeff Goodell: Would you explain, in simple terms, exactly what object-oriented software is?

  Steve Jobs: Objects are like people. They’re living, breathing things that have knowledge inside them about how to do things and have memory inside them so they can remember things. And rather than interacting with them at a very low level, you interact with them at a very high level of abstraction, like we’re doing right here.

  Here’s an example: If I’m your laundry object, you can give me your dirty clothes and send me a message that says, “Can you get my clothes laundered, please.” I happen to know where the best laundry place in San Francisco is. And I speak English, and I have dollars in my pockets. So I go out and hail a taxicab and tell the driver to take me to this place in San Francisco. I go get your clothes laundered, I jump back in the cab, I get back here. I give you your clean clothes and say, “Here are your clean clothes.”

  You have no idea how I did that. You have no knowledge of the laundry place. Maybe you speak French, and you can’t even hail a taxi. You can’t pay for one, you don’t have dollars in your pocket. Yet I knew how to do all of that. And you didn’t have to know any of it. All that complexity was hidden inside of me, and we were able to interact at a very high level of abstraction. That’s what objects are. They encapsulate complexity, and the interfaces to that complexity are high level.

  read more
 • This webinar is focussing on learning Git VCS, a distributed version control system for tracking changes during practical software development.

  We will be exploring the usage of various git commands, plugins/extensions and branching-models based on real-world contexts.

  The session is targetting absolute beginners with minimum or no experience with git, But a mindset to optimize and improve work efficiency and productivity by learning and exploring new tool-chains and strategies is a must!

  Join MakerChat.

  Maker: Muhammad Swalah
  Place: Zoom
  Date: 16th Aug 2020
  Time: 8:00 PM

  Registration: bit.ly/makerchat8

  Join MakerGram: bit.ly/join-mg

  photo_2020-08-06_16-46-33.jpg

  read more
 • 3D PRINTING@300x.png

  read more
 • MakerGram is Live Now!

  MakerChat 0x07: How to Learn Machine Learning (for Humans) by @GKS

  Watch LIVE @ https://www.facebook.com/makergram/videos/736833737153967/

  #MakerGramLearnings #MGLive #AI #ArtificialIntelligence #MachineLearning #Humans #MachineIntellegence #MakerChat

  read more
 • @anuradhasingh426 Please check your mailbox.

  read more